Ogłoszenie w prasie o nagrodzie | Nowy Kurier Warszawski, Nr 201 z 25 sierpnia 1943

«