Ul. Żwirki i Wigury we wrześniu 1939. Widok w stronę skrzyżowania Wawelskiej z Raszyńską i Uniwersytecką | Fotopolska.eu

«