Gmach Centrali PKO w Warszawie – przed wojną | POLONA

«