Ofiary Sary Bernhardt | Kurjer Warszawski, nr 3, 15 lutego 1882

«