Zagadkowa śmierć trzech piaskarzy, Gazeta codzienna, 1937

«