Dzień Dziecka na osiedlach (1), 1967

Źródło: Życie Osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

«