Dzień Dziecka na osiedlach (2), 1967

Życie Osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, czerwieec 1967

«