Przewóz prefabrykatów w Chemnitz [wówczas Karl-Marx-Stadt], NRD (1975) | Deutsche Fotothek/Wikipedia Commons

«