Mjr. Demkowski przed wojskowym sądem doraźnym, Kurjer Warszawski – wydanie wieczorne, no 193 z 17 maja 1931

«