Rozstrzelanie szpiega, Kurjer Warszawski – wydanie wieczorne, nr 195 z 19 maja 1931

«