Krakowskie Przedmieście i ul. Senatorska

Fot. Konrad Brandel, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

«