Panorama z wieży Zamku Królewskiego

Fot. Konrad Brandel, Wikimedia Commons

«