Piłsudski uwolniony z Magdeburga: po lewej gen. Sosnkowski, po prawej oficer niemiecki por. Schlossmann | Fot. Wikimedia Commons

Fot. Wikimedia Commons

«