Cała Polska żąda kolonji! „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 12.04.1938

«