Cyrk Buscha gości w Generalnym Gubernatorstwie | Ilustrowany Kurjer Polski (1940), nr. 10

«