Reklama cyrku Busch / Nowy Kurier Warszawski, nr 172 z 24 lipca 1940 | POLONA

«