Wnętrze Międzynarodowego Dworca Lotniczego. Widok hali odlotów.

Fot. Z. Siemaszko / Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

«