Lata 1969-1970, Międzynarodowy Dworzec Lotniczy, restauracja

Pocztówka RUCH.

«