Most Poniatowskiego w Warszawie 1914

Wikimedia Commons

«