Bal prasy w lokalu „Adria” w Warszawie (luty 1928) | NAC

«