Poidełko w parku gen. Józefa Sowińskiego | Fot. Jolanta Dyr/Wikimedia Commons

«