Teatru Letni wieczorem – rycina autorstwa Henryka Pillatiego

«