Antoni Bartoszek, zbrodnia w Wawrze, 1939

Wikimedia Commons

«