Doniosłe święto w fabryce URSUS, „Auto”, Nr. 6, lipiec 1928 – artykuł

«