Aktualności tygodnia, „Stolica” nr 1., 3 listopada 1946

wolna domena

«