Przy studni w ogrodzie Saskim, rys. St. Wolski, „Kłosy”, 1889, nr. 35/POLONA

«