Wodotrysk w Ogrodzie Saskim, II poł. XIX wieku

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

«