Przewrót majowy z zdjęciach, cz. 4, 1926

POLONA

«