Okażmy głodnym serce, „Światowid”, 1937, nr. 45

«