Poświęcenie kościoła Wszystkich Świętych | „Kłosy”, nr 959, 15 listopada 1883

«