Zachowane resztki mozaik z soboru św. Aleksandra Newskiego eksponowane w dolnej cerkwi soboru św. Marii Magdaleny w Warszawie|fot. Adrian Grycuk/Wikimedia Commons

«