Fotografia pierwszego obrazu przesłanego zdalnie. Wynalazca metody V. K. Zworykin przesłał obraz samego siebie | framemaster.tripod.com

«