Gmach Tow. „Prudential” z widoczną anteną stacji telewizyjnej | POLONA

«