Wypadek na zjeździe Pancera

Fot. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

«