Antoni Blikle, założyciel cukierni i starszy warszawskiego cechu cukierniczego

«