Uzdrowotnienie kanalizacyjne Warszawy, rys. F. Kostrzewski, „Kłosy”, 1889

«