Grób Starynkiewicza na cmentarzu prawosławnym na Woli

Wikimedia Commons

«