Trumna z prochami Sienkiewicza na dworcu w Warszawie

«