Fragment z pamiętnika Cezarego Jelenty – o zepelinach

«