Ostrzeliwanie aeroplanu niemieckiego, październik 1914

«