Przechodnie obserwujący aeroplany nad Warszawą, październik 1914

«