Plakat propagandowy Włodzimierza Majakowskiego z komentarzem o bombardowaniu Warszawy (1914) | Российская государственная библиотека

«