Żywy obraz w warszawskim teatrze Qui Pro Quo (Rozwój – Dodatek Niedzielny”, 1925, nr 28a)

«