Kościół św. Aleksandra / Referat Gabarytów / Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

«