Przystań „Vistula” 1932

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

«