Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1 września 1939 r. | Wikimedia Commons

«