Rok 1861. Rozstrzeliwanie ludu na Placu Zamkowym w Warszawie | rys. POLONA

«