„Tragiczny wypadek” – Życie Radomskie, nr 153 z 29 czerwca 1954

«