Gmach więzienia na Mokotowie | Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1928

«