Smaragd (Łatyszenko) – zabójca metropolity Jerzego

«